Χρονολόγιο Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η πόλη του Βόλου από τις απαρχές της ίδρυσής της –στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα– διαμορφώθηκε γρήγορα σε σημαντικό αστικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας. Οι ισχυρές βιομηχανίες, η ίδρυση του πρώτου Εργατικού Κέντρου στην Ελλάδα, το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου, το περίφημο Τρενάκι του Πηλίου... και πολλές άλλες σελίδες από την ιστορία της πόλης παρουσιάζονται μέσα από φωτογραφίες εποχής και επεξηγηματικά κείμενα.