Σοφία, Βασίλισα των Ελλήνων, (1870 - 1932)

Εγγραφή στο Σοφία, Βασίλισα των Ελλήνων, (1870 - 1932)