Παύλος Α, Βασιλιάς των Ελλήνων, 1901 - 1964

Εγγραφή στο Παύλος Α, Βασιλιάς των Ελλήνων, 1901 - 1964