Κωνσταντίνος Α, Βασιλιάς της Ελλάδος, (1868 - 1923)

Εγγραφή στο Κωνσταντίνος Α, Βασιλιάς της Ελλάδος, (1868 - 1923)