Ναός Αναλήψεως του Χριστού (Βόλος)

Εγγραφή στο Ναός Αναλήψεως του Χριστού (Βόλος)