0739

Άφιξη Βασιλέα Γεωργίου Β' στον Άγιο Νικόλαο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου