0739

Άφιξη Βασιλέα Γεωργίου Β' στον Άγιο Νικόλαο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 12Χ8,8 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου