0720

Διανομή συσσιτίου στο άσυλο παιδιού [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

4ο Δημοτικπό Σχολείο Αρρένων Βόλου

Προσθήκη νέου σχολίου