0007

Μηχανικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 15Χ10 εκ.

Αφίσα Χαρά και Εργασία

Ίδια με 0089

Προσθήκη νέου σχολίου