0669

Βαρκάδα στο λιμάνι του Βόλου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ίσως δεξιά είναι ο Πορφυρογένης και η γυναίκα του Φούλη.

Προσθήκη νέου σχολίου