0064

Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του εργοστασίου, Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 8,5Χ11,5 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου