0063

Στύλος της Ηλεκτρικής Εταιρείας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 9,5Χ14,5 εκ.

Στην πλάκα είναι σημειωμένη η χρονολογία 1952

Προσθήκη νέου σχολίου