0532

Εργοστάσιa υφαντουργίας Οίκου Παπαγεωργίου εν Βόλω [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ Καρτ ποστάλ : 9Χ14 εκ.

Ευχετήρια Carte Postal του οίκου Παπαγεωργίου για το 1927

Ίδια με 0531

Προσθήκη νέου σχολίου