0397

Σύνταγμα Σκαπανέων στην Νέα Ιωνία, Μάιος 1933 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 15Χ10 εκ.

Ίδια με 0398

ΚΑΖ: 1987-604

Προσθήκη νέου σχολίου