0382

Μεταφορά καπνών με μαούνες στο λιμάνι, Ιανουάριος 1929 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ γυάλινη πλάκα: 15Χ10 εκ.

Χατζημέμος

ΚΑΖ: 1297-141

Προσθήκη νέου σχολίου