0259

Η αγιογραφία της Παναγίας στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου, Ιούλιος 1937  [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 10Χ15 εκ. 

ΚΑΖ: 4659-927

Σχόλια

Η Παναγία Παντάνασσα, έργο (1936) του ζωγράφου Αγήνορα Αστεριάδη στο Ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου, έγινε με δωρεά των βιομηχάνων Στυλ. Καπουρνιώτη και Αλ. Παντή. Το 1937 επικαλύφθηκε σε πολλά σημεία της με χρωματιστές ψηφίδες από την καλλιτέχνη Έλλη Βοΐλα, με δαπάνη των ίδιων δωρητών

Προσθήκη νέου σχολίου