0022

Άροτρο εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 13,5Χ9 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου