0185

Εθνική Ζωή και Kαλή Πίστις, ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων, Στάμου Αξελού, Απρίλιος 1932 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 14,8Χ10 εκ.

Δημήτριος Αξελός, Αργοναυτών μεταξύ Ιωλκού και Αντωνοπουλού

ΚΑΖ: 1472-442

Προσθήκη νέου σχολίου