0018

Αποθήκη Χριστοζήση, τα πετροκάρβουνα, Απρίλιος 1931 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 14,9Χ9,8 εκ.

Oδός Ξενοφώντος

ΚΑ: 3113-359

Προσθήκη νέου σχολίου