0165

Άποψη του πάρκου Γεωργίου Α (σημερα Αγίου Κωντίνουνου), Αύγουστος 1936 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 18Χ13 εκ.

ΚΑΖ: 4246-843

Προσθήκη νέου σχολίου