0158

Παραστατικός χάρτης Νομού Μαγνησίας [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 14Χ8,5 εκ.

Οι πληθυσμοί των οικισμών είναι με την απογραφή του 1961

Προσθήκη νέου σχολίου