1453

Πήλιον: Αγία Κυριακή Ζαγοράς = Pelion: Zagora: 66 [Φωτογραφία] . - - Βόλος: Ιω. Π. Λιαναρίδη, [19--] . - - 1 Έγχρ. cart postal: 10X15 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου