1447

Σκιάθος: μερική άποψις της πόλεως = Skiathos: partial view of the town:GRE 630/30[Φωτογραφία] . - - Αθήναι: Αφοί Ασημακόπουλοι, [19--] . - - 1 Έγχρ. cart postal: 10X15 εκ.

 

Προσθήκη νέου σχολίου