1443

Πήλιον: Μακρινίτσα - Γιαγιά στο τζάκι = Pelion: Makrinitsa: 96 [Φωτογραφία] . - - Βόλος: Ιω. Π. Λιαναρίδη, [19--] . - - 1 Έγχρ. cart postal: 10X15 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου