1438

Πήλιον: Μαλάκι = Pelion: Malaki: 65 [Φωτογραφία] . - - Βόλος: Ιω. Π. Λιαναρίδη, [19--] . - - 1 Έγχρ. cart postal: 10X15 εκ.

Ίδια με 1432

Προσθήκη νέου σχολίου