0132

Άποψη πόλης [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 9,3Χ6 εκ.

Κτίρια: Αχίλλειο, Τράπεζα Αθηνών, Μέγαρο Γκλαβάνη και Σπυρίδη

Προσθήκη νέου σχολίου