0013

Αγροτικό μηχάνημα του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 16,5Χ12 εκ.

Μηχανοκίνητο άροτρο του εργοστασίου Γκλαβάνη - Καζάζη

Προσθήκη νέου σχολίου