0123

Λιμένικα έργα και κτήρια παραλίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 14,5Χ10 εκ.

Μέχρι το εστιατόριο του Τζαφόλια στην Καρτάλη. Συνέχεια της 0121, περίοδος λιμενικών έργων 1926-30

Προσθήκη νέου σχολίου