0001

Διαφημιστική κάρτα του καπνεργοστασίου Ματσάγγου, Οκτώβριος 1935 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα: 15Χ10 εκ.

Λιθογραφία Kunstverlag Eckert και Pflug, Leipzing. ΚΑΖ: 3613-790

Προσθήκη νέου σχολίου