1882 - Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στο Βόλο ήταν η "Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας" (1882) με κύριο μέτοχο τον Κωνσταντινουπολίτη τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρό. Σκοπός της τράπεζας ήταν να συμβάλλει στην παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής, που πρόσφατα είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος.

Η τράπεζα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στους στόχους της και ουσιαστικά κατέρρευσε μετά το θάνατο του Συγγρού. Το 1899 συγχωνεύθηκε με την Εθνική Τράπεζα, η οποία τότε ίδρυε υποκαταστήματα σε όλη τη Θεσσαλία και την ελληνική Ήπειρο. Η νέα τράπεζα στεγάστηκε σε νεοκλασικό μέγαρο, το οποίο διέθετε στο ισόγειο αίθουσες συναλλαγών, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε η κατοικία του εκάστοτε διευθυντή. Το 1969 το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου και σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Ωδείο. (Πρόντζας, Ευάγγελος. Η "Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας": 1882-1889, (διδακτορική διατριβή))

Η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας (αριστερά) περ. 1920. Στο κτίριο της Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας στεγάστηκε αργότερα η Εθνική Τράπεζα. Δεξιά φαίνεται το κτίριο της Τράπεζας Αθηνών. Αρχείο Στουρνάρα, ΔΗ.Κ.Ι.