1916 - Εφημερίδα "Ο Ταχυδρόμος"

Πρωτεύουσες καρτέλες

Από το 1916 άρχισε να εκδίδεται στο Βόλο η εφημερίδα Ταχυδρόμος από τον Αλέξανδρο Μέρο. Η εφημερίδα αγωνιζόταν για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και τη διανομή της γης στους ακτήμονες. Στην πορεία του χρόνου, ο Ταχυδρόμος εξελίχθηκε σε δυναμική εφημερίδα με μεγάλη κυκλοφορία και αποτελεί, μαζί με τη Θεσσαλία, το δίδυμο των μεγάλων εφημερίδων του Βόλου.

Ο Αλέξανδρος Μέρος, γιος αγρότη, ξεκίνησε ως συντάκτης και ανταποκριτής της εφημερίδας Η Θεσσαλία. Διακρίθηκε για τις συγκλονιστικές ανταποκρίσεις του για την εξέγερση των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου. Ο Μέρος ίδρυσε επίσης το σύλλογο "Προστασία Παιδιών", με σκοπό τη μόρφωση και την ηθική υποστήριξη των εργαζόμενων παιδιών, ηλικίας 14-20 ετών. Ο σύλλογος προχώρησε στην ίδρυση νυχτερινής πρωτοβάθμιας σχολής, που παρείχε στα εργαζόμενα παιδιά τις γνώσεις του δημοτικού σχολείου και λειτουργούσε με εθελοντές δασκάλους. Η σχολή βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1928, ενώ αργότερα, το 1949, αναγνωρίστηκε επίσημα ως δημοτικό σχολείο από το κράτος. Λειτούργησε απρόσκοπτα για 60 χρόνια μέχρι το 1967, οπότε την έκλεισε το δικτατορικό καθεστώς.

Αλέξανδρος Μέρος Φωτ. Στ. Στουρνάρα, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Το πρώτο φύλο της εφημερίδας Ταχυδρόμος. "Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", σ. 235.