1882 - Εκπαίδευση

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1ο Γυμνάσιο Βόλου ιδρύθηκε αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος και παρέμενε το μοναδικό Γυμνάσιο της πόλης έως το 1921. Σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή του Υπουργείου Παιδείας της εποχής, το 1882 λειτουργούσαν στο Βόλο ένα δημοτικό σχολείο αρρένων με κρατικά έξοδα, ένα δημοτικό σχολείο αρρένων και ένα θηλέων με έξοδα του δήμου, ένα σχολείο της οθωμανικής κοινότητας και ένα νηπιαγωγείο.

Την ίδια εποχή, ιδρύονται τα πρώτα ιδιωτικά σχολεία που απευθύνονταν στους γόνους των ανερχόμενων αστικών οικογενειών. Τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ήταν του Νικολάου Νικολαϊδη, που λειτούργησε στο διάστημα 1886-1907, και του Τρύφωνα Κοντογεωργίου, που συνέχισε τη λειτουργία του προηγούμενου εκπαιδευτηρίου με την επωνυμία "Εκπαιδευτήρια Κοντογεωργίου" για το διάστημα 1907-1931. Το 1904 λειτούργησε στο Βόλο η Γαλλική Σχολή Καλογραιών ο "Άγιος Ιωσήφ", η πορεία του οποίου ήταν συνυφασμένη με την ιστορία της Καθολικής Κοινότητας του Βόλου. Απευθυνόταν στα κορίτσια των ανώτερων στρωμάτων της πόλης και λειτουργούσε σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. (Κολιού, Νίτσα. Ενθύμιον Εκπαιδεύσεως Θηλέων, Θεσσαλικές Εκδόσεις, Βόλος 1997).

1ο Γυμνάσιο Αρρένων Βόλου, περ. 1930. Άποψη του κτίριου (πρώην Εκπαιδευτήριο Νικολαϊδη) από την οδό Γαζή. Καρτ-ποστάλ Ραφανίδη-Ζημέρη, Συλλογή Στ. Μπατουδάκη.
Εκπαιδευτήριο Κοντογεωργίου. Φωτ. Ζημέρη, Εν Βόλω, 11.
Δημοτικά Θηλέων και Αρρένων της Σχολής Κοντογεωργίου. Κολιού, "Ενθύμιον Εκπαιδεύσεως Θηλέων".
Οι πρώτες απόφοιτες του Ελληνογαλλικού Γυμνασίου, 1954. Χ.Γ. Χαρίτος, "Το χρονικό της Σχολής Καλογραιών του Βόλου. Συμβολή στην ιστορία της ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα", Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001.
Σχολική εκδρομή μαθητών δημοτικού σχολείου, 1893. Συλλογή Στ. Μπαντουδάκη.
Πρόγραμμα μαθημάτων του Συλλόγου 'Προστασία παιδιού'. Αρχείο Δ. Παντελοδήμου.
Ενδεικτικό του δημοτικού νυχτερινού σχολείου. Αρχείο Δ. Παντελοδήμου.