1779 - Το Κάστρο του Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Κάστρο του Βόλου, στο λόφο των 'Παλαιών', αποτελούσε τον μεσαιωνικό πυρήνα της πόλης. Στο μικρό αυτό λόφο η οικιστική δραστηριότητα καταγράφεται αδιάλειπτη από τη νεολιθική εποχή. Οχυρωμένος από τον Ιουστινιανό, ο μικρός οικισμός αναφέρεται για πρώτη φορά ως Βόλος τον 14ο αιώνα.

Μετά την κατάκτηση της Θεσσαλίας από τους Οθωμανούς, το 1423, στο Κάστρο εγκαταστάθηκε φρουρά και τουρκικός πληθυσμός, ενώ οι παλιοί χριστιανοί κάτοικοι κατέφυγαν στα χωριά του Πηλίου. Η περιοχή του Κάστρου συγκεντρώνει σήμερα τα παλαιότερα σωζόμενα μνημεία και τεκμήρια της ιστορίας της πόλης, όπως τμήματα της βυζαντινής περιτείχισης, λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, λουτρό και πυριτιδαποθήκη των οθωμανικών χρόνων. ( Λιάπης, Κώστας.Το Κάστρο του Βόλου μέσα στους αιώνες, Βόλος 1991)

Το κάστρο του Βόλου, 1779 Το κάστρο του Βόλου όπως το ζωγράφισε ο 12χρόνος γιος του καπετάνιου σουηδικού πλοίου που έφτασε στο Βόλο το Φεβρουάριου του 1779. Αρχείο Γιάννη Μουγογιάννη. Το πρωτότυπο βρίσκεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Στοκχόλμης.
Το κάστρο του Βόλου, 18oς αι. Λιθογραφία όπου διακρίνεται το λιμάνι με την αποβάθρα καθώς και οι επάλξεις του κάστρου. Σχέδιο Coronelli, παραλλαγή Dapper, αρχείο ΔΗ.Κ.Ι..
Το οθωμανικό τζαμί στα Παλιά, 1948. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι..