1955 - Σεισμοί

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στο διάστημα 1954-1957, ο Βόλος δοκιμάστηκε από μια σειρά φυσικών καταστροφών. Ισχυροί και επάλληλοι σεισμοί προκαλούν σχεδόν την ισοπέδωση της πόλης με κατεστραμμένα τα περισσότερα κτίρια, χιλιάδες άστεγους και παγωμένες τις οικονομικές δραστηριότητες της πόλης. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες πλημμύρες των χειμάρρων της πόλης το 1955 και το 1957, που έπληξαν κυρίως τις περιφερειακές συνοικίες της, επιδείνωσαν την κατάσταση. Το μέγεθος των καταστροφών ήταν τέτοιο που μετέβαλλε ριζικά την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης.

"Οι επιλογές που έγιναν για την ανοικοδόμηση της πόλης, η ανάθεση του έργου σε στρατιωτική διοίκηση αντί των πολιτικών υπηρεσιών, ο αποκλεισμός των δημοτικών αρχών και γενικά των τοπικών φορέων από τις αποφάσεις που αφορούσαν τη διαχείρισή του, το σύστημα της δανειοδοτημένης αυτοστέγασης, οι απλουστευμένοι τύποι αντισεισμικών κατοικιών που εφαρμόστηκαν και η παντελής απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού επηρέασαν αποφασιστικά την εικόνα της σημερινής πόλης…". (Βίλμα Χαστάογλου, "Βόλος. Πορτρέτο της πόλης τον 19ο και 20ο αιώνα", εκδόσεις Βόλος, Βόλος 2002, σ. 116).

Μετά τους σεισμούς … Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Μετά τους σεισμούς … Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Μετά τους σεισμούς … Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Μετά τους σεισμούς … Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.