1936 - Σωματείο 'Οι φίλοι των γραμμάτων'

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1936, λίγο πριν από την εγκαθίδρυση του μεταξικού δικτατορικού καθεστώτος, ιδρύθηκε ο σύλλογος "Οι φίλοι των γραμμάτων" με την πρωτοβουλία μιας ομάδας προοδευτικών διανοουμένων, όπως ο Γιάννης Σιαφλέκης, ο Κίτσος Μακρής και ο Κώστας Στριμμένος. Σκοπός του συλλόγου ήταν η την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του καθώς και ο γενικότερος προβληματισμός για τα πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό οργάνωνε διαλέξεις και εκθέσεις εικαστικών στις οποίες συμμετείχαν πολυάριθμοι ομοϊδεάτες διανοούμενοι από τον ελλαδικό χώρο όπως οι Στρατής Μυριβήλης, Άγγελος Σικελιανός, Γιάννης Σκαρίμπας, Νίκος Βέης, Ρόζα Ιμβριώτη Μενέλαος Λουντέμης κ.ά. Ο σύλλογος διατηρούσε μόνιμη στήλη, τη "Φιλολογική Σελίδα" στην εφημερίδα Θεσσαλία ενώ παράλληλα μεριμνούσε και για την έκδοση βιβλίων. Έτσι εξέδωσε το έργο του Νίκου Παπαχατζή για τα αρχαιολογικά μνημεία του Βόλου και το μυθιστόρημα του Λουντέμη "Τα πλοία δεν άραξαν". Τις δραστηριότητες του συλλόγου ανέκοψε η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1940. ("Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999, σ. 205-6).

Η σφραγίδα του Συλλόγου Φίλοι των Γραμμάτων. Αρχείο Συλλόγου Φίλοι των Γραμμάτων, ΔΗ.Κ.Ι.
Οι Φίλοι των Γραμμάτων. Διακρίνεται ο Μενέλαος Λουντέμης. Αρχείο Σιαφλέκη.
Έγγραφο του Συλλόγου 'Φίλοι των Γραμμάτων'. Αρχείο Συλλόγου "Φίλοι των Γραμμάτων", ΔΗ.Κ.Ι.