1919 - Σύσταση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το "Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Βόλου" άρχισε να λειτουργεί το 1919, σε μια εποχή όπου η εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Οι πρώτες αποφάσεις που έλαβε το Επιμελητήριο αφορούσαν την επέκταση του Σιδηροδρόμου Αδριατικής με κατάληξη το Βόλο και την ψήφιση νόμων για την προστασία της ελευθερίας της εργασίας.

Η πρώτη διοίκηση του Επιμελητηρίου, με πρόεδρο τον Ιωάννη Κοσμαδόπουλο προβαίνει στην έκδοση του "Δελτίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου". Στόχος της έκδοσης είναι η άμεση και ακριβής πληροφόρηση για την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία αρχικά περιλάμβανε εκτός από τη Μαγνησία, τους Νομούς Λαρίσης και Τρικάλων. Το Δελτίο περιέχει εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση και γίνεται απαραίτητο καθοδηγητικό όργανο. Η έκδοση διακόπτεται το 1940, λόγω του επερχόμενου πολέμου και επαναλαμβάνεται από το 1965.("εν Βόλω", τχ. 13 (Απρίλιος-Ιούνιος 2004).

Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 1920. Εν Βόλω, τχ. 13, σ. 80.
Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βόλου, 1928. Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Λογότυπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Εν Βόλω, τχ. 13, σ. 80.