1911 - Ηλεκτρική Εταιρία Βόλου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ηλεκτρική Εταιρία Βόλου ιδρύθηκε το 1911 και από το 1914 άρχισε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1926 ο Δήμος Βόλου (τότε Παγασών) υπέγραψε σύμβαση με την εταιρία για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, ενώ ένα χρόνο αργότερα η επέκταση της σύμβασης προέβλεπε τον πλήρη ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων της πόλης.

Παλαιότερα, η πόλη φωτιζόταν με φανάρια πετρελαίου. Το 1895 δόθηκε η άδεια για την κατασκευή εργοστασίου φωταερίου στην περιοχή των Παλαιών. Έως το τέλος του αιώνα ο φωτισμός της πόλης ήταν μικτός, με φανούς φωταερίου και 370 φανούς πετρελαίου. Έως το 1927, το εργοστάσιο αυτό κάλυψε, έστω και με ανεπαρκή τρόπο, τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού, ενώ η χρήση του φωταερίου επεκτάθηκε και σε ιδιωτικές οικίες. ("Αρχεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων", εκδόσεις Βόλος, Βόλος 2000).

Το κτίριο της Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Στύλος ηλεκτροφωτισμού στο Βόλο. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Φωτισμός με φωταερίο και ηλεκτρικό ρεύμα στην παραλία του Βόλου, 1900. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Εσωτερικό του εργοστασίου της Ηλεκτρικής Εταιρίας. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.