1907 - Εφημερίδα Εργάτης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1907 κυκλοφόρησε η εφημερίδα Εργάτης, όργανο του βραχύβιου Πανεργατικού συλλόγου "Η Αδελφότης". Το σύλλογο συγκροτούσαν προοδευτικοί αστοί και στόχος του ήταν η επιμόρφωση και η συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών. Αργότερα, η εφημερίδα έγινε όργανο του Εργατικού Κέντρου.

Η εφημερίδα εξέφραζε τις ιδέες του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού και προπαγάνδιζε τη δημιουργία εργατικού κινήματος. Σ' αυτή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά, το 1908, το Κομουνιστικό Μανιφέστου του Καρόλου Μαρξ σε μετάφραση Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Έκλεισε το 1911 -όπως και το Εργατικό Κέντρο και το Παρθεναγωγείο- μετά τις συντηρητικές αντιδράσεις των ιθυνόντων της τοπικής κοινωνίας.("Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999, σ. 223).

Φύλλο της εφημερίδας Ο Εργάτης, 1909. ""Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955)", σ. 234.
Η δημοσίευση της μετάφρασης του Κομουνιστικού Μανιφέστου στον Εργάτη, 1908. Νίτσα Κολιού, "Οι ρίζες του εργατικού κινήματος και ο "Εργάτης" του Βόλου", Οδυσσέας, Αθήνα 1988.