1905 - Οίκος Υφασμάτων Παπαγεωργίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1905 ιδρύθηκε ο οίκος Παπαγεωργίου, το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μάλλινων υφασμάτων. Το υφαντουργείο αυτό απασχολούσε αρχικά 60 εργάτες, αλλά σε διάστημα επτά χρόνων κατόρθωσε να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή και το προσωπικό του.

Το δεύτερο μεγάλο υφαντουργείο της πόλης, που επίσης παρήγαγε κυρίως μάλλινα υφάσματα, ιδρύθηκε από τους Ζ. Μουρτζούκο και Ζ. και Ι. Λεβή του 1908. Το 1920 πέρασε στην ιδιοκτησία του Α. Μουρτζούκου. Το εργοστάσιο σταδιακά επέκτεινε τις εγκαταστάσεις του και εκσυγχρόνιζε τον τεχνολογικό του εξοπλισμό. Το 1930, εποχή κατά την οποία απασχολούσε 150-200 εργαζόμενους, βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.(Αίγλη Δημόγλου, "Συγκρότηση και εξέλιξη της βιομηχανίας του Βόλου", στο Θ. Μαλούτας (επιμ.), "Βόλος αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας", Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 125.)

Εργοστάσια Υφαντουργείας Οίκου Παπαγεωργίου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Εργάτες σε ώρα εργασίας στο υφαντουργείο Παπαγεωργίου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Διαφήμιση του Οίκου Παπαγεωργίου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Διαφήμιση του Οίκου Παπαγεωργίου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Επίσκεψη του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου στο Υφαντουργείο Παπαγεωργίου, 1931. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.