1900 - Εμπορική Σχολή

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου "Ο Ερμής" ίδρυσε το 1900 την Εμπορική Σχολή Βόλου. Σκοπός της σχολής ήταν η "συστηματική και πρακτική" διδασκαλία των εμπορικών και λογιστικών μαθημάτων. Το κτίριο της σχολής χρηματοδοτήθηκε από τη διαθήκη του Ιωάννη Καρτάλη, ο οποίος θεωρούσε τη σχολή απαραίτητη λόγω της ταχείας εμπορικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της πόλης.

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η σχολή είχε τρεις τάξεις και μόνο άρρενες μαθητές. Από το 1918 μετατράπηκε σε τετρατάξια και μικτή δημόσια σχολή. Από τις αίθουσές της πέρασαν εκατοντάδες στελέχη της οικονομικής ζωής της Θεσσαλίας. Το μεγαλοπρεπές ιδιόκτητο κτίριο, στο οποίο στεγάστηκε από το 1915 έως τους σεισμούς του 1955, βρισκόταν στη συμβολή των οδών Πολυμέρη και Κασσαβέτη. Στον ίδιο χώρο λειτούργησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 η Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Εμποροϋπαλλήλων Βόλου.(Χ.Γ. Χαρίτος, "Η Εμπορική Σχολή του Βόλου (1900-1977)-Συμβολή στην ιστορία της", Εταιρία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος 1992).

Το πρώτο κτίριο της Εμπορικής Σχολής Βόλου, 1924. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Μαθητές και καθηγητές της Σχολής την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αρχείο Άρη Βολιώτη.
Δίπλωμα Εμπορικής Σχολής Βόλου, 1910. Κλιάφα, "Θεσσαλία 1881-1981", σ. 83.
Αναμνηστική φωτογραφία τελειόφοιτων της Εμπορικής Σχολής Βόλου, Ιούνιος 1926. Αρχείο Γ. Ζωιτοπούλου-Ζιούτου, ΔΗ.Κ.Ι.