1892 - Λιμάνι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας, το 1881, το λιμάνι του Βόλου απέκτησε ιδιαίτερη σημασία ως το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας συντελώντας στην ανάδειξη της πόλης του Βόλου σε οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας. Το λιμάνι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των προϊόντων του θεσσαλικού κάμπου και έγινε κέντρο του εξαγωγικού εμπορίου. Στη ζωή του λιμανιού πρωτοστάτησαν οι πηλιορείτες έμποροι, με βασικά εξαγωγικά προϊόντα ελιές, δέρματα, καπνό, κουκούλια.

Παρά την αυξημένη χρήση του λιμανιού του Βόλου ήδη από τους πρώιμους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, τα πρώτα λιμενικά έργα ξεκίνησαν το 1892 σε σχέδια της Γαλλικής Αποστολής. Σταδιακά έως το 1902 έγιναν εκβαθύνσεις, θεμελιώθηκαν τα κρηπιδώματα της παραλίας και κατασκευάστηκε ο κεντρικός λίθινος προβλήτας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε η κατασκευή του κυματοθραύστη στο ανατολικό άκρο του λιμανιού. Μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησαν περαιτέρω εμβαθύνσεις και επέκταση του λιμανιού προκειμένου να ανταποκριθεί το λιμάνι στις απαιτήσεις των νέων μεγάλων πλοίων της εποχής. (Δημόγλου, Αίγλη. Λιμάνι και εμπόριο: δύο συνιστώσες της προπολεμικής οικονομίας του Βόλου, περ. Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τχ.12 (1999).

Η προκυμαία Αργοναυτών, Βόλος, περ. 1950. Φωτ. Ν. Στουρνάρα, συλλογή Στ. Μπαντουδάκη.
Ξύλινη προβλήτα (σκάλα) στο λιμάνι του Βόλου, 1894. Οι πρώτοι έμποροι του Βόλου διέθεταν ιδιωτικές προβλήτες για την φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων τους. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Προβλήτα Κεφαλόσκαλο, 1899. Διακρίνονται οι πρώτες λίθινες προβλήτες στο λιμάνι του Βόλου. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Κατασκευές λιμενικών έργων, περ. 1900. Αρχείο Α.Ι. Τζαμτζή
Φόρτωμα στο λιμάνι του Βόλου.Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
"Το λιμάνι του Βόλου", πίνακας του Αριστομένη Αγγελόπουλου. Δημοτική Συλλογή Βόλου.