1890 - Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το 1890 ο καπνέμπορος Νικόλαος Ματσάγγος ίδρυσε μια μικρή βιοτεχνία καπνού και το 1910 έφερε την πρώτη καπνοκοπτική μηχανή. Από το 1918, όταν η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των γιων του ιδρυτή, εξελίχθηκε με ραγδαίο ρυθμό για να κατακτήσει το 1947-48 την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών καπνοβιομηχανιών.

Το 1918 οι Γιάννης και Κώστας Ματσάγγος, με συνεργάτη το Δημοσθένη Γατζόπουλο, προχώρησαν σταδιακά σε επεκτάσεις, αγορές μηχανημάτων και αύξηση της παραγωγής. Το 1925 δίπλα στο πρώτο καπνεργοστάσιο κτίστηκε νέο τετραώροφο, το οποίο κάλυπτε έκταση δύο οικοδομικών τετραγώνων. Το εργοστάσιο διέθετε μηχανουργείο, κυτοποιείο, ξυλουργείο, λιθογραφείο και χημείο. Την εποχή εκείνη, το καπνεργοστάσιο Αφών Ματσάγγου παρήγαγε 500.000 τσιγάρα ετησίως και απασχολούσε 350 εργάτες, ενώ το 1940 οι εργάτες έφτασαν τους 1050. Το 1927 η επιχείρηση ίδρυσε Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού, το οποίο έως την ίδρυση του ΙΚΑ, δέκα χρόνια αργότερα, εξασφάλιζε με μικρή επιβάρυνση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. (Κολιού, Νίτσα. Η βιομηχανία του Βόλου: σύντομες αναφορές στο χθες και στο σήμερα, Βόλος 1994, σ. 26-28)

Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του εργοστασίου Ματσάγγου, 1931. Κυβερνητική επίσκεψη στο εργοστάσιο Ματσάγγου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Ιατρική περίθαλψη στο εργοστάσιο Ματσάγγου, περ. 1930. Η φωτογραφία προέρχεται από διαφημιστική καμπάνια του Ματσάγγου, όπου αναδεικνύεται το φιλεργατικό πρόσωπο της βιομηχανίας. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Σίτιση εργατριών στο εργοστάσιο Ματσάγγου, περ. 1930. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Εργάτριες σε ώρα γυμναστικής στην ταράτσα του εργοστασίου, περ. 1930. Την ώρα που οι νεαρές εργάτριες, οι λεγόμενες 'Ματσαγγοπούλες', διέσχιζαν κατά ομάδες την οδό Ερμού πηγαίνοντας ή γυρνώντας από τη δουλειά, σήμαινε συναγερμός για τον ανδρικό πληθυσμό του Βόλου. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Εργάτριες στο συσκευαστήριο του εργοστασίου Ματσάγγου, περ. 1930. Στη φωτογραφία τα τσιγγάρα και τα πακέτα των τσιγγάρων. Το εργοστάσιο Ματσάγγου ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που κατάφερε να παρασκευάσει ολοστρόγγυλα τσιγγάρα! Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Φόρτωση καπνού, εργοστάσιο Ματσάγγου, περ. 1930. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.