1884 - Σιδηροδρομική γραμμή Βόλου-Λάρισας

Πρωτεύουσες καρτέλες

Με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος (1881) ξεκίνησαν τα έργα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Βόλου-Λάρισας. Επρόκειτο για έργο μεγάλης σημασίας καθώς θα συνέδεε τον εύφορο κάμπο της ενδοχώρας με το μεγαλύτερο λιμάνι της εποχής.

Η εταιρεία "Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας" που ανέλαβε την κατασκευή του έργου, ολοκλήρωσε πολύ γρήγορα, για τα δεδομένα της εποχής, τη γραμμή, τα εγκαίνια της οποίας έγιναν το 1884. Το υπόλοιπο θεσσαλικό δίκτυο ολοκληρώθηκε έως το 1886. 

Έως το Μεσοπόλεμο, ο σιδηρόδρομος αποτέλεσε το βασικό μέσο επικοινωνίας στο θεσσαλικό χώρο. Η ανάπτυξη των οδικών δικτύων και η εμπορική και βιομηχανική παρακμή του Βόλου συντέλεσαν σε μια σταδιακά αυξανόμενη μείωση της εμπορικής και επιβατικής κίνησης. Αποτέλεσμα ήταν η πτώχευση της εταιρίας το 1852 και η κρατικοποίηση του θεσσαλικού δικτύου το 1955. (Βόλος, ένας αιώνας. Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος (1881) έως τους σεισμούς (1955), Εκδόσεις Βόλος, Βόλος 1999).

Σιδηροδρομικός σταθμός Βόλου, περ. 1910. Το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού και της Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. Αρχείο Στουρνάρα, ΔΗ.Κ.Ι.
Σχέδιο σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου, 1889. Σχέδιο πρόσοψης προς τη σιδηροδρομική γραμμή (α). Σχέδιο πρόσοψης προς την αυλή (β). Αριστερά διακρίνεται η υπογραφή του Ντε Κίρικο. Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.
Πανοραμική άποψη του σιδηροδρομικού σταθμού, περ. 1940. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Μετοχή των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, 1925. Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας.
Προγραμμα δρομολογίων Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, 1904. Αρχείο Ν. Πεταλίδη, ΔΗ.Κ.Ι.
'Η ώρα της σιωπής', Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, 1943. Στα έργα του Ντε Κίρικο είναι εμφανείς οι μνήμες από τη ζωή του στο Βόλο.