1880 - Βεγγέρες

Πρωτεύουσες καρτέλες

Περιορισμένες ήταν οι διασκεδάσεις των εύπορων αστών του Βόλου στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Μία από τις αγαπημένες τους ήταν οι βεγγέρες, που οργάνωναν για τους φίλους τους, στα σπίτια τους, τα βράδια του Σαββατοκύριακου, όπου διασκέδαζαν διαβάζοντας λογοτεχνία και ακούγοντας ευρωπαϊκή μουσική.

Εκείνη την εποχή, ελάχιστοι ήταν όσοι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν κάποιο από τα λίγα αντίτυπα των μυθιστορημάτων που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Πολλοί περισσότεροι ήσαν εκείνοι που θα επιθυμούσαν να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά της ανάγνωσης. Έτσι στις βεγγέρες που οργανώνονταν, υπήρχε η συνήθεια, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις της εποχής, να διαβάζονται δυνατά κάποια από τα περίφημα μυθιστορήματα της εποχής. Νεαροί με το χάρισμα της απαγγελίας αναγιγνώσκουν με δυνατή φωνή βιβλία, όπως Η ηρωίς της Επαναστάσεως του Στέφανου Ξένου ή η Γρατσιέλα του Λαμαρτίνου. Οι βραδιές αυτές που διαρκούσαν συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συνοδεύονταν με γλυκίσματα, ποτά και κουβέντα μεταξύ των συνδαιτυμόνων. (Γάτσος, Νικόλαος. Βολιώτικαι αναμνήσεις, Εκδόσεις Βόλος, Αθήνα 1998 (1929), σ. 49-52).

Φιλολογική βεγγέρα Γάτσος, "Βολιώτικαι αναμνήσεις", σ. 51.
Φιλική συγκέντρωση σε σπίτι του Βόλου, περ. 1950. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Φιλική συγκέντρωση την Καθαρά Δευτέρα του 1934. Αρχείο Ζημέρη, ΔΗ.Κ.Ι.
Εσωτερικό οικίας Κουτσαγγέλη. Αρχείο Γ. Ζιούτου-Ζωιτόπουλου, ΔΗ.Κ.Ι.