1845 - Οδός Δημητριάδος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η οδός Δημητριάδος είναι η πρώτη και η παλαιότερη οδός της πόλης του Βόλου. Αρχικά ονομαζόταν Μεγάλη Οδός. Πήρε το όνομά της μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος το 1881. Από το 1845 στην οδό αυτή άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες κατοικίες και τα πρώτα εμπορικά καταστήματα ισχυρών -οικονομικά και πολιτικά- προσώπων της εποχής, ενώ εδώ συγκεντρώνονταν και τα προξενεία των ξένων χωρών. Ήταν η εποχή που "στην οδό Δημητριάδος χωρούσε όλος ο Βόλος".

"Η από της απελευθερώσεως ονομασθείσα οδός Δημητριάδος έχει την ιστορία της συνυφασμένην μετά της πόλεώς μας. Είναι η πρώτη και επομένως η αρχαιότερα της πόλεώς μας. Επ' αυτής εκτίσθη κατά το 1845 υπό του αειμνήστου Νικολάου Γάτσου η πρώτη οικία μετά των προς αυτής μεγάλων αποθηκών. Ετέρα οικία εκτίσθη κατά το 1850 υπό του Ισραηλίτου Λιάχου … Τρίτη οικία εκτίσθη υπό του Τούρκου Αρίφ αγά εκμισθωτού της δεκάτης των σιτηρών … Παρά την επίμονον αντίδρασιν των Τούρκων μπέηδων, των κατοικούντων εντός του τότε υπάρχοντος φρουρίου, η οδός Δημητριάδος εχαράχθη υπό των αμειμνήστων πατέρων μας ευρυτάτη και ευθεία, προβλεπομένης έκτοτε της μελλούσης μεγάλης αναπτύξεως της πόλεώς μας… Ολίγον κατ' ολίγον εκαλιντριμήθη. Μετά την απελευθέρωσιν, Δημάρχου όντος του αειμνήστου Γεωργίου Καρτάλη, και ακριβώς το 1884, η οδός Δημητριάδος υψώθη και εχαλικοστρώθη". (Γάτσος, Νικόλαος. Βολιώτικαι αναμνήσεις, Εκδόσεις Βόλος, Αθήνα 1998 (1929), σ. 18-19)

Μοναδική αποτύπωση της καθημερινότητας στην Οδό Δημητριάδος, 1905. Η φωτογραφία πήρε το δεύτερο βραβείο στην Παγκόσμια Ναυτική Έκθεση Φωτογραφίας του Μπορντώ το 1907. Χάρη σε αυτό το βραβείο, ο Στουρνάρας απέκτησε τον τίτλο του βασιλικού φωτογράφου. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Οδός Δημητριάδος, παρέλαση ευζώνων, 1897. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Οδός Δημητριάδος, 1896. Φωτογραφία Στ. Στουρνάρα, Δημαρχείο Βόλου.
Οδός Δημητριάδος, 1930. Η πλατεία Ρήγα Φεραίου με το Δημοτικό Θέατρο. Απέναντι η Τράπεζα Αθηνών. Φωτογραφία Κ. Ζημέρη, συλλογή Στ. Μπατουδάκη.