0 (999) | 1 (238) | 2 (789) | 3 (1117) | 4 (997) | 5 (1127) | 6 (228) | 7 (10) | 8 (10) | 9 (10) | A (21) | B (4) | C (27) | D (45) | E (46) | F (1) | G (23) | H (31) | I (9) | K (1) | L (27) | M (6) | N (6) | P (369) | R (5) | S (8) | T (7) | U (2) | V (16) | W (4) | Z (1) | [ (3) | Α (73) | Β (11) | Γ (11) | Δ (33) | Ε (113) | Η (37) | Θ (9) | Ι (18) | Κ (29) | Λ (18) | Μ (22) | Ν (18) | Ξ (2) | Ο (46) | Π (113) | Ρ (2) | Σ (39) | Τ (43) | Υ (4) | Φ (7) | Χ (10) | Ψ (9)
Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Συντάκτης Τελευταία ενημέρωση
Καισαροβασιλικόν προνόμιον, χαρισθέν παρά του κραταιοτάτου Καίσαρος των Ρωμαίων, Ιωσήφ του Δευτέρου, εις τους εν τη καθεδραλική πόλει Βιέννη πραγματευομένους, μη ουνίτους Ρωμαίους, τας υποκείμενους της Οθωμανικής εξουσίας, δια την εκκλησίαν, ήγουν Καπέλλα libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Καλαμπάκα [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίων libadmin Δευ, 04/12/2021 - 00:55
Κανονισμός της υπηρεσίας της Χωροφυλακής : μετά διορθώσεως των εσφαλμένως μετεφρασμένων διατάξεων αυτού, και προσθήκης διαφόρων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών εγκυκλίων και πολλών υποσημειώσεων libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:56
Καρδίτσα [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κατακλυσμός; libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:54
Κατάλογος βιβλίων από τις Εκδόσεις Βόλος libadmin Τετ, 12/30/2020 - 14:57
Κατερίνη [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κατήχησις πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κατήχησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων, ήτοι ανάπτυξις των κυριοτέρων του κοινωνικού δικαιώματος και χρέους : προς χρήσιν και ωφέλειαν της νεολαίας libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Βόλου libadmin Κυρ, 03/28/2021 - 12:10
Κλείς πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων : ήτοι ευρετήριον πάντων των συγγραμμάτων των θείων ημών πατέρων, διδασκάλων και συγγραφέων των περιεχόμενων εν τη εν Παρισίοις εκδοθείση πατρολογία εις τόμους εκατόν εξήκοντα και ένα 1857 - 1866 libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:54
Κληρονομικών Δίκαιον των κληρικών και μοναχών εν Ελλάδι και Τουρκία libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κοζάνη [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κοινωνικά ελαττώματα : συγγραφή πρωτότυπος. T. 4 libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:54
Κολοβός Νίκος (1938 - 2005) libadmin Δευ, 08/17/2009 - 12:26
Κονισκός - Ελασσών [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κόντη Κική (1900 - 1989) libadmin Κυρ, 08/09/2009 - 15:45
Κόντης Βασίλης (1879 - 1951) libadmin Κυρ, 08/09/2009 - 15:44
Κορδάτος Γιάνης (1891 - 1961) libadmin Δευ, 08/17/2009 - 12:18
Κόσμου νεότης τουτέστιν οι θεοί και οι άνθρωποι της ηρωικής εποχής libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κύμη [χάρτης] libadmin Δευ, 03/08/2021 - 23:13
Κώδηξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν Κωνσταντινουπόλει Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Άνθιμου του Βυζαντίου: Περί της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κώδηξ χαρτόσημου : μετά εισαγωγής και σχολίων ερμηνευτικών κατ' άρθρον libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:54
Κώδιξ Ιερός περιέχων τα πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν Κωνσταντινούπολει επί του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Άνθιμου του Βυζαντίου libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:56
Κώδιξ της Ελληνικής Νομοθεσίας : περιλάμβανων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι νομοθεσίαν. τχ. ΚΘ, Τύποι Αστικού δικαίου libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κώδιξ της Ελληνικής Νομοθεσίας : περιλάμβανων άπασαν την ισχύουσαν εν Ελλάδι νομοθεσίαν. Φόρος καπνού libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:55
Κωνσταντινίας παλαιά τε και νεωτέρα ήτοι περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως : απ' αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τας περίς αυτής τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω παραλίας των Στενών του Βοσπόρου, και τας παρακείμενας νήσους τ libadmin Πέμ, 02/25/2021 - 14:56
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (1880-1953) libadmin Δευ, 08/17/2009 - 12:29