εν Βόλω, τχ. 36 (2010). Μαγνησία: φορείς πολιτισμού, δράσεις, υποδομές

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 36 (2010). Μαγνησία: φορείς πολιτισμού, δράσεις, υποδομές  / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2010 

click here