εν Βόλω, τχ. 34 - 35 (2009). Ψαλτική τέχνη στη Μαγνησία

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 34 - 35 (2009). Ψαλτική τέχνη στη Μαγνησία  / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2009 

click here