εν Βόλω, τχ. 27 (2007). Σκάλα του Μιλάνου: αυλαία μετά από 120 χρόνια

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 27 (2007). Σκάλα του Μιλάνου: αυλαία μετά από 120 χρόνια / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2007 

click here