εν Βόλω, τχ. 23 (2006). Βιομηχανική κληρονομιά στη Μαγνησία

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 23 (2006). Βιομηχανική κληρονομιά στη Μαγνησία / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2006 

click here