εν Βόλω, τχ. 22 (2006). Μουσεία πόλεων τον 21ο αιώνα

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 22 (2006). Μουσεία πόλεων τον 21ο αιώνα: σχεδιάζοντας το Μουσείο της πόλης του Βόλου/Δημοτικό Κέντρο 

Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2006 

click here